1

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔ.ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Επικειμένης της ενάρξεως του νέου σχολικού έτους 2016-2017 την 1η Οκτωβρίου ε.ε., έγιναν οι αγορές τού απαραίτητου παιδαγωγικού υλικού και της γραφικής ύλης, που θα εξυπηρετήσουν το έργο του εκπαιδευτικού προσωπικού του Ορθοδόξου Δημοτικού Σχολείου «Φως Εθνών» στην πόλη του Dolisie.

Τις αγορές των ειδών πραγματοποίησε η λογίστρια της Ιεράς Επισκοπής Μπραζαβίλ, κα.Sylvie Ntzatou, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διευθυντή του Εκπαιδευτηρίου κ.Jean Claude Tchilibou, από τον οποίο θα γίνει εγγράφως η παραλαβή την 30η Σεπτεμβρίου 2016.