image_print

Η Αγία καί Ιερά Σύνοδος του Πρεσβυγενούς Αλεξανδρινού Θρόνου, συγκληθείσα στην Αλεξάνδρεια τη προσκλήσει και Προεδρίᾳ της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄, από 24ης έως 26ης Νοεμβρίου ε.ε, ασχολήθηκε πρωτίστως με την εξέταση της καταγραφής, εκ μέρους των ποιμένων των ποικίλων ποιμαντικών και εκκλησιαστικών προβλημάτων των διαφόρων Επαρχιών και προέβη Συνοδικώς σε κάποιες ενέργειες, ελπίζουσα και ευχομένη οι Εκκλησιαστικές αυτές ενέργειες να αποβούν σε ζώσες λύσεις στην καθημερινότητα του Αποστολικού Έργου.

Μέσα από τις επί μέρους εισηγήσεις και εκθέσεις πεπραγμένων των Αγίων Αρχιερέων παρουσιάσθησαν για ακόμη μιά φορά, ανάγλυφες γενικές, επι μέρους καί τοπικές δυσκολίες του Αποστολικού Έργου:

1. Επαναπροσδιορίστηκαν, κατόπιν ενδελεχούς αυτοκριτικής περὶ της ενάρξεως του Αποστολικού Έργου, οι στόχοι αυτού επί τη βάσει των συγχρόνων θεολογικών, κοινωνικών προβλημάτων και οικονομικών συνθηκών.

2. Το Ιερό Σώμα εξήτασε την παρουσία διαφόρων φατριαστικών και διχοστατικών «εκκλησιαστικών» μορφωμάτων σε Ιεραποστολικές Μητροπόλεις και Επισκοπές, εγκυμονούντων μελλοντικούς κινδύνους ή άλλες εκτροπές.

3. Αφουγκράστηκε την αγωνία και την καθημερινή δυσκολία που προκύπτει από την λεγομένη οικονομική κρίση της κοινωνίας των συμπαραστατών του ιεραποστολικού έργου.

4. Ασχολήθηκε με το πρόβλημα της ποιμαντικής των ιδιαιτέρων μορφών της αφρικανικής οικογενείας.

5. Μελέτησε τις απόψεις των διαφόρων χρήσεων της εκκλησιαστικής Οικονομίας σε δυσεπίλυτα μέχρις ώρας προβλήματα.

6. Ενέκρινε, τη προτάσει της Α.Θ.Μ, την δημιουργία πέντε (5) διευρυμένων ποιμαντικών περιφερειών στην Αφρική, για τον αρτιότερο σχεδιασμό, την καταγραφή και την προώθηση του Ιεραποστολικού έργου.

7. Ασχολήθηκε με τα θέματα των Ορθοδόξων Κοινοτήτων στις Αραβικές χώρες αλλά και την θετική στάση πολλών αραβικών μέσων ενημέρωσης για την ποικίλη δράση του Πατριαρχείου στην Αφρική και στις χώρες του λεγομένου «αραβικού τόξου» και στην Μ. Ανατολή, με πρωτοβουλίες για την θρησκευτική ανεκτικότητα, την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, την εξάλειψη παντοίων ειδών διακρίσεων, την έξαρση του φονταμενταλισμού και το δυνατόν της εξευρέσεως λύσεων μέσα από την εκκλησιαστική θεώρηση αυτών των συγχρόνων προβλημάτων.

8. Mελέτησε ενδελεχώς την εν γένει πορεία της προπαρασκευής της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου μετά το πέρας της 5ης Προσυνοδικής Πανορθόξου Διασκέψεως.

9. Τονίσθηκε η σημασία της ενεργούς συμμετοχής του Πατριαρχείου στο Συμβούλιο Εκκλησιών Μ. Ανατολής.

10. Εξέτασε τις επιπτώσεις της εξάρσεως των προσφυγικών ρευμάτων από την Αφρική προς την Ευρώπη.

11. Ενημερώθηκε για την ραγδαία εξέλιξη και δράση των λεγμένων «Χαρισματικών Εκκλησιών» και Πεντηκοστιανών κινημάτων τα οποία κερδίζουν τεράστιο έδαφος στην Αφρική μετά τις ΗΠΑ και την Νότιο Αμερική.

Προ αυτών των καταστάσεων θεωρήθηκε αναγκαίο να προσκληθούν πάντες οι εν Αφρική Ορθόδοξοι χριστιανοί σε προσευχή, αυτοκριτική και μετάνοια και να προταθούν κάποια μέτρα, όπως:

α) Προσωρινή αναστολή των κατασκευαστικών εργασιών, όπου αυτό είναι δυνατόν, σε συμφωνία πάντοτε με τους δωρητές και τους διαφόρους συλλόγους συμπαραστάσεως της Ιεραποστολής,

β) Συμβολή εκ μέρους των Αφρικανών Ορθοδόξων πιστών αδελφών μας για την εύρυθμη λειτουργία πασών των ενοριών,

γ) Κατοχύρωση και καταγραφή περιουσιακών στοιχείων κάθε Επαρχίας του Θρόνου,

δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση των Ιερατικών κλήσεων και του μορφωτικού επιπέδου των ιερέων αλλά και την αναμόρφωση του Κατηχητικού έργου με έμφαση στην Εκκλησιολογία,

ε) Την ενεργοποίηση όλων των Ποιμένων για την ευαισθητοποίηση των πιστών στα τοπικά και διεθνή σύγχρονα προβλήματα.

Δοξάζουσα το πανύμνητο Όνομα του εν Τριάδι Αγίου Θεού αναθέτει όλες τις προσπάθειες στον ζήλον, την αγωνίαν και την αυτοθυσιαστική διάθεση πάντων των εν Αφρική Ιεραποστολικώς διακονούντων και εύχεται μετά της Α.Θ.Μ. υπέρ ευοδώσεως πασών των προσπαθειών και υπέρ του ελθείν την χάριν του Παναγίου Πνεύματος επί πάντας τους αγαπώντας την Επιφάνεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.